Glasschade

Aan de gevel van gebouwen ontstaat soms door onzorgvuldigheid en in andere gevallen door natuurlijke invloeden schade.

Glasschade

Bij glasschade kan gedacht worden aan mechanische breuk, thermische breuk, aantasting, bekrassing, inwendige condensatie (lek) en delaminatie. Sommige schadesoorten zijn specifiek voor bepaalde glastypen. Zo komt delaminatie bij gelaagd glas voor en inwendige condensatie uitsluitend bij dubbel glas.

Glasaantasting van het glasoppervlak kan worden verdeeld in verwering en alkalische oppervlakschade. Verwering ontstaat door vochtige omstandigheden en resulteert in vlekken of witte strepen op het glas. Alkalische aantasting wordt meestal veroorzaakt door water wat langs het (dubbel) glas stroomt en waarin cement- of betonresten uit hoger gelegen bouwdelen een waas op het glas achterlaten.

Krassen ontstaan veelal door onzorgvuldige reiniging, zandkorrels, schuurpapier of metalen schrappers. Indien de krassen met de nagel voelbaar is, is het bijzonder moeilijken vaak uit prijstechnische overwegingen niet meer mogelijk om deze door polijsten te verwijderen. Indien polijsten van krassen mogelijk is, loont dit alleen de moeite bij grote ruiten.

Glasbreuk

GlasschadeGlasbreuk kan ontstaan door brand, ongelukken of vandalisme. Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het glaselement. Door zonnestraling kunnen te grote verschillen ontstaan tussen de “bezonde” en de koelere delen van een ruit. Dit is een van de oorzaken van breuk bij HR(+)+ glas. Het thermische breukrisico is te verkleinen door voorgespannen (gehard) glas toe te passen. Het toelaatbare temperatuurverschil in hardglas is ca. 200 graden Celsius.

Mechanische breuken ontstaan altijd als gevolg van invloed van buitenaf. Dit soort breuken treden op door het overschrijden van de toelaatbare buig/breeksterkte van het glas. Oorzaken zijn explosie, wind, stenen en andere (moedwillige) beschadigingen.

Vraag een glashandel offerte aan

Meld een glasschade

Bestel dubbel glas online